Data not found

BAI 415-3 - PERIKANAN MALAYSIA DAN PENGURUSANNYA APRIL 1986-87

Country : Malaysia
Department : Universiti Sains Malaysia, Malaysia
Project Title : BAI 415-3 - PERIKANAN MALAYSIA DAN PENGURUSANNYA APRIL 1986-87
Researcher : PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat
Keyword : QH1 Natural history (General - Including nature conservation, geographical distribution)
Year End : 1986
Identifier : http://eprints.usm.my/10010/1/BAI_415%2D3_%2D_PERIKANAN_MALAYSIA_DAN_PENGURUSANNYA_APRIL_1986%2D87.pdf , PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat (1986) BAI 415-3 - PERIKANAN MALAYSIA DAN PENGURUSANNYA APRIL 1986-87. [Teaching Resource]
Relation : http://eprints.usm.my/10010/

References

PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat. (1986). BAI 415-3 - PERIKANAN MALAYSIA DAN PENGURUSANNYA APRIL 1986-87.  Malaysia: Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat. 1986. "BAI 415-3 - PERIKANAN MALAYSIA DAN PENGURUSANNYA APRIL 1986-87".  Malaysia: Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat. "BAI 415-3 - PERIKANAN MALAYSIA DAN PENGURUSANNYA APRIL 1986-87."  Malaysia: Universiti Sains Malaysia, Malaysia, 1986. Print.
PPSKJ, Pusat Pengajian Sains Kajihayat. BAI 415-3 - PERIKANAN MALAYSIA DAN PENGURUSANNYA APRIL 1986-87. Malaysia: Universiti Sains Malaysia, Malaysia; 1986.

Export

Share