Data not found

"TUNAIKAN AMANAH," KATA NAIB CANSELOR

Country : Malaysia
Department : Universiti Sains Malaysia, Malaysia
Project Title : "TUNAIKAN AMANAH," KATA NAIB CANSELOR
Researcher : MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam
Keyword : LB2300 Higher Education
Publisher : USM
Year End : 2015
Identifier : http://eprints.usm.my/35584/1/USM_News_Portal_%2D__TUNAIKAN_AMANAH%2C__KATA_NAIB_CANSELOR.pdf , MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam (2015) "TUNAIKAN AMANAH," KATA NAIB CANSELOR. USM News Portal.
Relation : http://eprints.usm.my/35584/
Abstract / Description :

Pulau Pinang, 22 Jun 2015 - Naib Canselor Universiti Sains Malaysia (USM) Profesor Dato' Dr. Omar Osman menyeru agar seluruh warga USM menunaikan amanah yang ada untuk memastikan produktiviti universiti terus meningkat dan sentiasa berada di hadapan. Dalam tazkirahnya sempena Ramadhan di Mesjid Al-Malik Khalid hari ini, Naib Canselor berkata, ini termasuklah amanah dalam mengguna dan memanfaatkan masa yang ada.

References

MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam. (2015). "TUNAIKAN AMANAH," KATA NAIB CANSELOR.  Malaysia: Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam. 2015. ""TUNAIKAN AMANAH," KATA NAIB CANSELOR".  Malaysia: Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam. ""TUNAIKAN AMANAH," KATA NAIB CANSELOR."  Malaysia: Universiti Sains Malaysia, Malaysia, 2015. Print.
MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam. "TUNAIKAN AMANAH," KATA NAIB CANSELOR. Malaysia: Universiti Sains Malaysia, Malaysia; 2015.

Export

Share