Data not found

"WARISAN SEJAGAT” TEMA ICLK 2016 – HEBAHAN JEMPUTAN PENYERTAAN

Country : Malaysia
Department : Universiti Sains Malaysia, Malaysia
Project Title : "WARISAN SEJAGAT” TEMA ICLK 2016 – HEBAHAN JEMPUTAN PENYERTAAN
Researcher : MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam
Keyword : LB2300 Higher Education
Publisher : USM
Year End : 2016
Identifier : http://eprints.usm.my/36763/1/USM_News_Portal_%2D__WARISAN_SEJAGAT%E2%80%9D_TEMA_ICLK_2016_%E2%80%93_HEBAHAN_JEMPUTAN_PENYERTAAN.pdf , MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam (2016) "WARISAN SEJAGAT” TEMA ICLK 2016 – HEBAHAN JEMPUTAN PENYERTAAN. USM News Portal.
Relation : http://eprints.usm.my/36763/
Abstract / Description :

PULAU PINANG, 4 Februari 2016 – Pakar, cendekiawan dan penggiat dalam pelbagai warisan kearifan tempatan dijemput mengambil bahagian dalam Persidangan Antarabangsa Kearifan Tempatan 2016 (ICLK) yang akan diadakan pada 27 – 28 Julai 2016 di Pulau Pinang, Malaysia. Pengerusinya Dr. A.S. Hardy Shafii berkata, Jawatankuasa Persidangan Serantau Kearifan Tempatan (RCLK) telah memulakan usaha untuk mengembangkan wacana intelektual tentang Kearifan Tempatan melalui Persidangan Serantau sejak 2011 ke persada antarabangsa pada tahun 2015.

References

MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam. (2016). "WARISAN SEJAGAT” TEMA ICLK 2016 – HEBAHAN JEMPUTAN PENYERTAAN.  Malaysia: Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam. 2016. ""WARISAN SEJAGAT” TEMA ICLK 2016 – HEBAHAN JEMPUTAN PENYERTAAN".  Malaysia: Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam. ""WARISAN SEJAGAT” TEMA ICLK 2016 – HEBAHAN JEMPUTAN PENYERTAAN."  Malaysia: Universiti Sains Malaysia, Malaysia, 2016. Print.
MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam. "WARISAN SEJAGAT” TEMA ICLK 2016 – HEBAHAN JEMPUTAN PENYERTAAN. Malaysia: Universiti Sains Malaysia, Malaysia; 2016.

Export

Share