Data not found

"CETUSAN LAKTASI” - KEBAIKAN DAN PERSEDIAAN MENURUT PAKAR

Country : Malaysia
Department : Universiti Sains Malaysia, Malaysia
Project Title : "CETUSAN LAKTASI” - KEBAIKAN DAN PERSEDIAAN MENURUT PAKAR
Researcher : MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam
Keyword : LB2300 Higher Education
Publisher : USM
Year End : 2016
Identifier : http://eprints.usm.my/39471/1/USM_News_Portal_%2D__CETUSAN_LAKTASI%E2%80%9D_%2D_KEBAIKAN_DAN_PERSEDIAAN_MENURUT_PAKAR.pdf , MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam (2016) "CETUSAN LAKTASI” - KEBAIKAN DAN PERSEDIAAN MENURUT PAKAR. USM News Portal.
Relation : http://eprints.usm.my/39471/
Abstract / Description :

KUBANG KERIAN, 3 November 2016 - Cetusan laktasi merujuk kepada wanita yang tidak pernah mengandung dan melahirkan bayi, akan tetapi mereka melalui satu proses untuk mengupayakan diri mereka bagi menghasilkan susu dan boleh menyusukan bayi.

References

MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam. (2016). "CETUSAN LAKTASI” - KEBAIKAN DAN PERSEDIAAN MENURUT PAKAR.  Malaysia: Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam. 2016. ""CETUSAN LAKTASI” - KEBAIKAN DAN PERSEDIAAN MENURUT PAKAR".  Malaysia: Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam. ""CETUSAN LAKTASI” - KEBAIKAN DAN PERSEDIAAN MENURUT PAKAR."  Malaysia: Universiti Sains Malaysia, Malaysia, 2016. Print.
MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam. "CETUSAN LAKTASI” - KEBAIKAN DAN PERSEDIAAN MENURUT PAKAR. Malaysia: Universiti Sains Malaysia, Malaysia; 2016.

Export

Share