Data not found

Persepsi Dan Amalan Budaya Keselamatan Di Dalam Industri Pembinaan

Country : Malaysia
Department : Universiti Sains Malaysia, Malaysia
Project Title : Persepsi Dan Amalan Budaya Keselamatan Di Dalam Industri Pembinaan
Researcher : Tukiman, Idayati
Keyword : TH1-9745 Building construction
Year End : 2010
Identifier : http://eprints.usm.my/42225/1/Idayati_Tukiman24.pdf , Tukiman, Idayati (2010) Persepsi Dan Amalan Budaya Keselamatan Di Dalam Industri Pembinaan. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.
Relation : http://eprints.usm.my/42225/
Abstract / Description :

Industri pembinaan didapati mempunyai kadar kemalangan yang tinggi. Ini berpunca dari amalan budaya keselamatan di dalam sesebuah organisasi tersebut. Kajian ini telah dijalankan bagi mengenalpasti tahap pemahaman budaya keselamatan responden, mengenalpasti dimensi-dimensi budaya keselamatan yang mempengaruhi tahap keselamatan di dalam sesebuah firma pembinaan, serta mengenalpasti punca kemalangan samada oleh pihak pekerja atau pihak pengurusan. Kajian ini telah menggunakan model Kembalikan oleh Bandura. Soalseldik mengandungi 38 soalan telah diguna untuk mendapatkan persepsi responden terhadap 5 dimensi budaya keselamatan, Pengurusan, Sistem Keselamatan, Risiko, Tekanan Kerja dan Kompetensi.

References

Tukiman, Idayati . (2010). Persepsi Dan Amalan Budaya Keselamatan Di Dalam Industri Pembinaan.  Malaysia: Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
Tukiman, Idayati . 2010. "Persepsi Dan Amalan Budaya Keselamatan Di Dalam Industri Pembinaan".  Malaysia: Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
Tukiman, Idayati . "Persepsi Dan Amalan Budaya Keselamatan Di Dalam Industri Pembinaan."  Malaysia: Universiti Sains Malaysia, Malaysia, 2010. Print.
Tukiman, Idayati . Persepsi Dan Amalan Budaya Keselamatan Di Dalam Industri Pembinaan. Malaysia: Universiti Sains Malaysia, Malaysia; 2010.

Export

Share