Data not found

Ke Arah Mengurangkan Kemalangan Maut Di Jalan Scotland, Pulau Pinang: Satu Kajian Persepsi Pengguna Jalan Raya

Country : Malaysia
Department : Universiti Sains Malaysia, Malaysia
Project Title : Ke Arah Mengurangkan Kemalangan Maut Di Jalan Scotland, Pulau Pinang: Satu Kajian Persepsi Pengguna Jalan Raya
Researcher : Manan, Nordin
Keyword : TH1-9745 Building construction
Year End : 2010
Identifier : http://eprints.usm.my/42234/1/NORDIN_MANAN.pdf , Manan, Nordin (2010) Ke Arah Mengurangkan Kemalangan Maut Di Jalan Scotland, Pulau Pinang: Satu Kajian Persepsi Pengguna Jalan Raya. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.
Relation : http://eprints.usm.my/42234/
Abstract / Description :

Kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji punca mengapa dan kenapa kemalangan sering berlaku di Jalan Scotland, Pulau Pinang terutamanya kemalangan maut. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mencari kaedah dan cara yang sesuai bagi mengurangkan kemalangan di Jalan Scotland berdasarkan perspektif kejuruteraan. Metodologi kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah bancian secara soal selidik ke atas 300 orang responden yang pernah terlibat, menyaksikan atau mengetahui tentang kemalangan di lokasi kajian dari 1 Jun 2004 hingga 30 Jun 2005.

References

Manan, Nordin . (2010). Ke Arah Mengurangkan Kemalangan Maut Di Jalan Scotland, Pulau Pinang: Satu Kajian Persepsi Pengguna Jalan Raya.  Malaysia: Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
Manan, Nordin . 2010. "Ke Arah Mengurangkan Kemalangan Maut Di Jalan Scotland, Pulau Pinang: Satu Kajian Persepsi Pengguna Jalan Raya".  Malaysia: Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
Manan, Nordin . "Ke Arah Mengurangkan Kemalangan Maut Di Jalan Scotland, Pulau Pinang: Satu Kajian Persepsi Pengguna Jalan Raya."  Malaysia: Universiti Sains Malaysia, Malaysia, 2010. Print.
Manan, Nordin . Ke Arah Mengurangkan Kemalangan Maut Di Jalan Scotland, Pulau Pinang: Satu Kajian Persepsi Pengguna Jalan Raya. Malaysia: Universiti Sains Malaysia, Malaysia; 2010.

Export

Share