Data not found

Sejarah Perkembangan Sekolah Sultan Yussuf, Batu Gajah, Perak, 1907 – 1957.

Country : Malaysia
Department : Universiti Sains Malaysia, Malaysia
Project Title : Sejarah Perkembangan Sekolah Sultan Yussuf, Batu Gajah, Perak, 1907 – 1957.
Researcher : Aminuddin, Azlan
Keyword : B1-5802 Philosophy (General)
Publisher : Universiti Sains Malaysia
Year End : 1986
Identifier : http://eprints.usm.my/47425/1/Sejarah%20perkembangan%20sekolah%20sultan%20yussuf%20cut.pdf , Aminuddin, Azlan (1986) Sejarah Perkembangan Sekolah Sultan Yussuf, Batu Gajah, Perak, 1907 – 1957. Project Report. Universiti Sains Malaysia. (Submitted)
Relation : http://eprints.usm.my/47425/ , http://ethesis.usm.my:8080/jspui/
Abstract / Description :

Latihan ilmiah ini adalah bertujuan untuk mengkaji sejarah perkembangan Sekolah Sultan Yussuf, Batu Gajah, Perak, 1907-1957. Di dalam membincangkan perkara ini, saya akan mengaitkannya dengan pengaruh-pengaruh luar seperti ekonomi, politik dan social yang mempengaruhi perkembangan sekolah ini.

References

Aminuddin, Azlan. (1986). Sejarah Perkembangan Sekolah Sultan Yussuf, Batu Gajah, Perak, 1907 – 1957..  Malaysia: Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
Aminuddin, Azlan. 1986. "Sejarah Perkembangan Sekolah Sultan Yussuf, Batu Gajah, Perak, 1907 – 1957.".  Malaysia: Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
Aminuddin, Azlan. "Sejarah Perkembangan Sekolah Sultan Yussuf, Batu Gajah, Perak, 1907 – 1957.."  Malaysia: Universiti Sains Malaysia, Malaysia, 1986. Print.
Aminuddin, Azlan. Sejarah Perkembangan Sekolah Sultan Yussuf, Batu Gajah, Perak, 1907 – 1957.. Malaysia: Universiti Sains Malaysia, Malaysia; 1986.

Export

Share